Dalai Lama by Curtis Marden

Dalai Lama by Curtis Marden

 November by Lydia Stacy

November by Lydia Stacy

 Frida Kahlo by Curtis Marden

Frida Kahlo by Curtis Marden

 Abduction by Steve LaFave

Abduction by Steve LaFave

 Steve by Gwendolyn Baer

Steve by Gwendolyn Baer

 Jimi Hendrix Curtis Marden

Jimi Hendrix Curtis Marden